Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten. Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer. Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.

Voor alle, op de website vermelde data, geldt : "Zo de HEERE wil en wij leven mogen".

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.

 
 • Meditatie

  Plaatsvervanging herdenken in oktober

  "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat

  Chris­tus voor ons gestorven is, als wij nog

  zondaars waren". (Romeinen 5:8)

  Op zondag 2 oktober 1944 voerde het Duitse leger een razzia in Putten uit, heel grondig. Jaarlijks, ook dit jaar, is deze razzia herdacht. Alle mannen moesten naar het plein bij de oude Hervormde kerk komen. Wat was de reden? Een dag eerder pleegde een knokploeg een mislukte aanslag op hoge Duitse officieren. De daders, die zelf niet uit Putten kwamen, waren gevlucht in de richting van het rustige Veluwse dorp. De Puttenaren wisten hier niets van. Zij hadden zelfs niets van doen met het verzet. De Duitse Ortskommandant wilde de daders hebben, anders moest het dorp boeten, door alle mannen naar Duitsland te transporteren.

  Rondom de eenvoudige Puttense boeren stonden SS-ers met machinegeweren op scherp. In die snijdende spanning kwam de oude dominee Holland naar voren om de Ortskommandant te spreken. Hij bood zichzelf aan: "Ortskommandant, neem mij en laat deze onschuldige mannen gaan". Even was de Duitser sprakeloos van bewondering, maar hij herstelde zich: "Befehl ist Befehl". De Puttenaren werden afgevoerd naar de kampen en vrijwel allen vonden de dood.

  Dominee Holland heeft de mannen niet kunnen redden van de dood in de Duitse kampen. Hij heeft zich overgegeven voor vrienden, maar zijn offer heeft zijn vrienden niet verlost.

  Zijn aanbod is afgewezen. In de tekst staat: Christus is in onze plaats gestorven als wij nog zondaren waren. Laat het eens doordringen: Hij heeft Zichzelf overgegeven in de dood voor vijanden, dus niet voor vrienden, maar voor vijanden! Dat is nog niet alles, want Zijn Offer is aanvaard! Hoe kan dat toch? Dominee Holland kon niet betalen voor de mannen, maar de Heere Jezus wel. Als Zoon van God kon Hij het volmaakte, zondeloze Offer brengen door volmaakt aan de eisen van Zijn Vader te voldoen.

  Hij was gehoorzaam tot in de dood, in plaats van zondige vijanden. Liefde boven alle liefde! Wat een eeuwig wonder van eenzijdige, onbegrijpelijke zondaars liefde. Die liefde is sterker dan de dood. Liefde is het enige antwoord. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. Uit liefde is de Zaligmaker vrijwillig de weg van lijden en sterven gegaan.

  Daarom bevestigt God Zijn liefde en prijst deze liefde aan. De liefde van Christus om voor vijanden te sterven is onbegrijpelijk. Al even onbegrijpelijk is de liefde van de Vader om het Offer van Zijn Zoon te aanvaarden. De liefde van de Heilige Geest is ook onbegrijpelijk om ons voor het eerst, maar ook opnieuw, keer op keer hierin te laten delen. Iedere boetvaardige zondaar en zondares wordt keer op keer aanvaard. Het is Gods liefste werk om zondaren te vergeven, die met belijdenis van eigen schuld steeds weer tot Hem komen, want het is Zijn eigen werk. Door de verborgen werking van de Heilige Geest wordt de weg van oprecht en hartelijk berouw ingeslagen. Dat gaat zo tegen onze wensen en voorstellingen in, maar zo kan God Zijn grote liefde kwijt. Dat is Zijn liefste werk. Daarom prijst Hij in de tekst Zijn liefde aan, dat Chris­tus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, zelfs als de zonde nog heerschappij voert over het leven. Die liefde overwint, wint in en neemt het hart en leven in, om alleen in die weg van berouw en alleen in Gods kracht de heerschappij voerende kracht van de zonde te overwinnen.
  Het aanbod van dominee Holland voor vrienden is niet aanvaard, maar het Offer van Christus voor vijandige, doodschuldige zondaren wel.

  Daarom weten wij, dat Christus door Zijn dood voldoende betaald heeft voor alle zonden en dan ook nog plaatsvervangend! Komt die blijde Boodschap, dat Evangelie van vrije genade binnen? Die Boodschap zoekt de weg naar het hart, het schuldverslagen hart. Zodat het wordt of is: Liefde Gods zo rein en krachtig, Gij maakt mij in Christus vrij. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig; o, verheerlijk U in mij! Om zo verder te gaan, zoals ds. Holland heeft laten zingen voordat de mannen op transport gingen:


  Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
  Elk hunner zal, in ’t zalig oord
  Van Sion, haast voor God verschijnen;
  Let, HEER’ der legerscharen, let
  Op mijn ootmoedig smeekgebed;
  Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
  Leen mij een toegenegen oor,
  O Jakobs God, geef mij gehoor.

  Psalm 84: 4

  Ds. L.D.A. Hartevelt


  lees verder