Home  »  Administratief
Administratieve informatie

Vanuit dit menu kunt u de ANBI informatie van de Hersteld Hervormde Gemeente inzien.

Links in het submenu vindt u de ANBI informatie van zowel de kerkvoogdij en diaconie.