Home  »  Gemeenteleven
Gemeentenleven

Voor u gelezen

In Rusland woonde een Joodse jongen, Izaak. Hij werd opgevoed bij de (Joodse) Bijbel. Toen hij 13 jaar zou worden, vertelde zijn vader hem, dat hij nu volgens de Joodse wetten volwassen zou zijn. Tot nu toe was zijn vader verantwoordelijk geweest voor zijn zonden, maar vanaf nu zou hij dat zelf worden. De gedachte nu zelf voor al zijn zonden verantwoordelijk te zijn, maakte Izaäk ernstig en hij vroeg zich af hoe hij zalig kon worden.

Toen hij in zijn Joodse Bijbel las, kwam hij bij Psalm 14: 3, waar staat: “Er is niemand die goed doet, ook niet één”. Hieruit maakte hij de gevolgtrekking, dat hij nooit naar de hemel kon, omdat hij niet zondeloos kon worden. Hij werd ziek van verdriet en vertelde aan zijn vader, dat hij alle mooie dingen wel kon missen als hij maar mocht weten dat de God van zijn vaderen zíjn God was.

Op een nacht zei de Heere tegen hem: “Ga gij uit uw land naar het land dat Ik u wijzen zal”. Hoewel zijn ouders het vreselijk verdrietig vonden, lieten zij hem – een jongen van 16 jaar – toch gaan.

Hij verliet Rusland per trein, reisde door Duitsland en kwam eindelijk in Engeland aan, om vrede te zoeken voor zijn arme ziel. In Londen ontmoette hij een bekeerde Jood, die hem leerde dat de Messias reeds was gekomen. Izaäk was vooral bezig met de geschiedenis van het offer van Abraham in Genesis 22. Daar las hij de wonderlijke tekst: “God zal Zich zelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon”.

De Russische Izaäk vroeg zich af wat deze woorden voor hem betekenden. Door de Heilige Geest mocht hij leren, dat God door Zijn Zoon had voorzien in een brandoffer en dat de dood van Christus een volkomen verzoening inhield voor al zijn zonden. Izaäk voelde de Waarheid in zijn eigen ziel komen en ontving vreugde en vrede in het ware geloof. Hij vond zo – na een lange tijd en een verre reis – de voldoening voor al zijn zonden en de verzadiging voor zijn ziel in Jezus Christus, de beloofde Messias.

 

(“Verantwoordelijk voor je zonden” in Wonderlijke gebeurtenissen door ds. Pieters)