Home  »  Gemeenteleven
Gemeentenleven

MEMENTO MORI

OVERLEDEN IN 2018

In het jaar 2018 zijn door de HEERE uit het midden der gemeente weggenomen:

Op 11 september: Barendina Kemp-Lagerweij op de leeftijd van 93 jaar

Op 27 september: Hendrik de Jong op de leeftijd van 21 jaar

Op 6 oktober: Jan van Dam op de leeftijd van 66 jaar

Op 6 oktober: Riet van Dam-Hofland op de leeftijd van 62 jaar

Op 8 oktober: Cornelia Christina Veenstra – Doornenbal op de leeftijd van 63 jaar

De HEERE sterke alle nabestaanden, ook denken wij aan alle andere families die de gang naar het graf moesten maken, en Hij heilige al deze roepstemmen aan onze harten

En zo is het waarheid geworden, wat we zongen in de Oudejaarsdienst, na het het aflezen van bovenstaande namen:

 

Helaas, het best van onze dagen

Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen;

Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen

Steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen.

De levensdraad wordt schielijk afgesneen;

Wij schenen sterk, en ach, wij vliegen heen.

Uw gunst sterkt meer dan d’uitgezochte spijzen;

Laat, met het licht, haar liefelijke wijzen.

Uw goedheid, al ons ov’rig leven, prijzen

Verblijd ons naar de maat van onze druk,

En naar den tijd van al ons ongeluk.