Home  »  Gemeenteleven  »  Catechisatie
Catechisatie

 

Beste ouders en catechisanten,

De gemeente wordt opgeroepen zowel de catechisanten als de predikant in de gebeden te gedenken.

Met uitzondering van vakantie en de week van biddag zijn de catechisatietijden iedere maandagavond:

 

De laatste catechisatie avond voor dit winterseizoen is maandagavond 25 maart. Dat is de afsluitingsavond. Dan hoopt de heer Ten Klooster van Stichting In de Rechte Straat (IRS) een presentatie te geven. De Stichting evangeliseert onder Rooms-katholieken. De avond begint voor alle groepen op 25 maart om 19.30 uur. Er zal dan een collecte voor de IRS worden gehouden.

 

18.45-19.30    12-15 jaar.

19.45-20.30    16+ jaar.

20.45-22.00    belijdeniscatechisatie