Home  »  Gemeenteleven  »  Catechisatie
Catechisatie

Kandidaat L.D.A. Hartevelt zal het seizoen 2017/2018 de catechisatie leiden.

Catechese

Beste catechisant, het komend seizoen beginnen de catechisaties weer. Ook dit seizoen hoop ik jullie weer te onderwijzen in de leer van Gods Woord. De Heere heeft ons gespaard, wat een wonder van Zijn goedheid. Ik zie er naar uit je weer te ontmoeten, als ik daar de kracht voor krijg. Zonder de zegen des Heeren is er geen verwachting. Als jij Hem kent, dan kun je in deze wereld door Zijn kracht omgaan met moeilijke gebeurtenissen. Hem kennen betekent meer dan alleen je vragen leren voor catechisatie, maar Hem kennen met je hart, Hem liefhebben door het ware zaligmakende geloof: “Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden rechtmaken”.

De gemeente wordt opgeroepen de catechisanten en de catechiseermeester in de gebeden te gedenken. Let op de catechisatieavond, die  is dit seizoen op dinsdagavond.

Vanaf D.V. dinsdagavond 26 september zijn de catechisatietijden:

18.45-19.30    12-15 jaar.

19.45-20.30    16+ jaar.

Jongvolwassenen catechese.

Iedere jongere die nog geen belijdenis heeft gedaan, wordt hartelijk uitgenodigd om de catechisatielessen te volgen voor de jongvolwassenen. Overweeg eens, dat je tot belijdenis doen geroepen bent! Het Woord van God spreekt duidelijk tot je: “Mijn zoon (mijn dochter, geef mij uw hart en laat uw ogen Mijn wegen bewaren”. De HEERE God Zelf roept je en in Zijn Naam ben je gedoopt. De Heere nodigt zondaren om Zijn Naam te belijden en met Hem te leven, want de Heere Jezus is  op aarde gekomen om te zoeken, dat verloren is. Wat dat betreft, is niemand te slecht voor Hem. Je bent welkom op de jongvolwassenen catechese. Ik hoop je daar te zien!

De catechisatie voor de jongvolwassenen vindt één keer in de twee weken plaats aansluitend op de beide catechisatiegroepen. Let op, dit jaar is dat op dinsdagavond. De eerste avond is op dinsdag 26 september. We beginnen om 20.45 tot ongeveer 22.00.

 

20.45-22.00    Jongvolwassenen catechese.

Hierbij de data waarop de Jongvolwassenen catechese gehouden wordt.

Datum (op dinsdagavond)

Activiteit

26-sep

Jongvolwassencatechese

10-okt

Jongvolwassencatechese

7-nov

Jongvolwassencatechese

21-nov

Jongvolwassencatechese

05-dec

Jongvolwassencatechese

19-dec

Jongvolwassencatechese

 


Hartelijke groet,

 

Kand. L.D.A. Hartevelt

Voor alle data geldt: Deo Volente