Home  »  Gemeenteleven  »  Catechisatie
Catechisatie

 

Beste ouders en catechisanten,


Beste catechisant, eind september beginnen de catechisaties weer. Dit winterseizoen hoop ik jullie voor het eerst als jullie eigen herder en leraar te onderwijzen in de leer van Gods Woord. De herinnering aan twee gedenkwaardige seizoenen is nog levend. We zijn geconfronteerd met wel en wee. Dat hebben we allen in meer- of mindere mate ervaren. Ons leven is een handbreed gesteld. De HEERE heeft geklopt op ons aller hart en getoond, dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Er is veel gebeurd. Het heeft de onderlinge band versterkt. Ik zie er naar uit je weer te ontmoeten, maar zonder de zegen des Heeren is er geen verwachting. Alleen als jij Hem kent, kun je getroost deze wereld door, want Hij geeft kracht in moeilijke gebeurtenissen. Hem kennen betekent Hem liefhebben door het ware zaligmakende geloof: “Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden rechtmaken”.

De gemeente wordt opgeroepen zowel de catechisanten als de predikant in de gebeden te gedenken. Let op de catechisatieavond, die is dit seizoen op maandagavond.

Vanaf D.V.      Maandagavond 24 september zijn de catechisatietijden:

18.45-19.30    12-15 jaar.
19.45-20.30    16+ jaar
20.45-22.00    Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie

Er zijn inmiddels 12 belijdeniscatechisanten, want de jongvolwassenen, die in Breukelen op de jonge lidmatenkring kwamen, hebben alsnog te kennen gegeven, de voorkeur te geven aan de belijdeniscatechisatie. De gemeente wordt opgeroepen de belijdeniscatechisanten op te dragen in het gebed.

- De (belijdenis)catechisatie(s) zullen voorlopig tijdelijk bij Hoogendoorn plaatsvinden.