Home  »  Gemeenteleven  »  Jeugd Club 12+
Club 12+

 

Jongeren / ouders

Bij het schrijven van dit bericht ligt er een veel bewogen tijd achter ons. 
Het zo plotseling sterven van Henry, de zoon van JV leidster Adriana, wat heeft dit een schok binnen de gemeente gegeven. 
En wat werden we daarna al weer opgeschrikt door het ongeluk en sterven van dhr. en mw. van Dam, het sterven na een ernstig ziekbed mw. Veenstra. Het zijn allemaal roepstemmen, ook voor ons, wat doen we ermee? 
Nog voor dit alles waren we met de JV al gestart, op 22 september jl. .
De opening en sluiting van de avond waren in de kerk. We maakten deze avond een kleine start met het onderwerp waar we de volgende vereniging avonden mee verder hopen te gaan: Vreemdelingen, op weg naar het Vaderland.
De startavond heeft altijd een activiteit, dit keer GlowGolven. Nagenoeg iedereen kon aanwezig zijn. 
Het was gezellig, maar wel even wennen. Voor sommigen duurde het wel even voordat zij de smaak met GlowGolf te pakken hadden. Voordat de avond om was kon iedereen er aardig mee uit de voeten! 
Gezellig dat er 2 nieuwe leden waren. Van harte welkom op de JV Hermina en Johanna. We hopen dat jullie het naar jullie zin hebben op de JV. 
Ook vrijdag avond 12 oktober was er JV. Fijn dat S. Kemp er bij kon zijn. Het clubje leden die uiteindelijk konden komen was klein, maar evengoed was het een goede en gezellige avond met elkaar. We gingen verder met de overdenkingen uit; Vreemdelingen, op weg naar het Vaderland. Dit keer ging het over de roeping van Abram, hij moest gaan uit Ur naar het land dat de Heere hem wijzen zou. De Heere beloofde Abram dat zijn naam groot gemaakt zou worden, dit is zichtbaar in het nieuwe testament, waar je op verschillende plaatsen over Abram kunt lezen.
Na de pauze vermaakten we ons buiten met het spel buskruit. Dank je wel voor het idee, Nellyanne, het was geslaagd!

Voor de agenda's, er staat JV gepland op: vrijdag 2 november, vrijdag 23 november en vrijdag 14 december. 

Groet, de leiding