Home  »  Gemeenteleven  »  Jeugd Club 12+
Club 12+

Beste jongens/meiden & ouders van de 12+

Een korte terugblik op de laatste verenigingsavond van dit jaar. Het onderwerp waarover we het met elkaar hebben gehad staat in het bijbelboek Timotheùs 1:1-12. Getuigen in de praktijk - Persoonlijke betrokkenheid.

In dit bijbelgedeelte lezen we hoe Paulus Timotheùs aanmoedigt om in zijn hart overtuigd te blijven van zijn roeping tot getuige van God. Paulus roept hem op om zijn hoofd niet op hol te laten brengen door mensen die hem te jong vinden. Timotheùs, hij krijgt te maken met tgenslag en verdrukking. Dat hoort bij het dienen van de Heere.Paulus bemoedigt hem, omdat iemand die met Christus lijdt ook met Hem zal leven. Timotheùs schaamt zich niet om met Paulus om te gaan, Paulus een gevangene, die zich identificeert met de Gekruisigde! Kruisigen, de meest erge straf die je kon krijgen, waarmee je al je waardigheid verloor.  Voor een lijdende en kruisdragende Jezus mogen Zijn volgelingen zich niet schamen.  Paulus vindt het in zekere zin niet erg om te lijden. Alles wat hij moet verdragen omwille van het evangelie is hem alle moeite waard. Hij brengt het in de praktijk en is voor Timotheùs het voorbeeld hoe hij zich moet opstellen tegenover anderen.

Omdat de Heere Jezus gekomen is als Redder, is het evangelie een bericht van heil waaraan de Heere Jezus Zelf ten grondslag ligt. Hij heeft gered, en Hij heeft geroepen!

Wat een voorbeeld zijn Paulus en Timotheùs voor ons! Wij schamen ons misschien wel voor het feit dat we naar de kerk gaan, weten ons geen houding te geven ten opzichte van onze niet gelovige vrienden/ buren of bekenden. Laten we  als ouderen en jongeren jaloers zijn òp Paulus en Timotheùs!

Want getuigen betekent: "andere mensen vertellen wat Jezus in je leven heeft gedaan", met als doel hen dichter bij Hem te brengen.

Mattheus 5: 15 En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn.

Als jullie dit lezen liggen Kerst en Oud & Nieuw alweer achter ons. Dankbaar dat God ons het afgelopen jaar heeft gespaard! Een nieuw jaar voor ons, waarin we niet zonder Hem verder kunnen.

Al het nodige voor het komende jaar!!

31 dec kregen we het blijde nieuws dat er bij Andrè & Woutina v/d Berg een zoon en broertje geboren mocht worden! God's zegen bij de opvoeding, en vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie!

Komende tijd hopen we jullie de data's door te geven van de volgende verenigings avonden ( incl de nog te goed hebbende gourmet avond).

 

Een hartelijke groet: Andrè v/d Berg & Adriana de Jong.

Leuk dat jullie ons ook op deze site gevonden hebben!

Neem regelmatig een kijkje, want we hopen hier ook af en toe foto’s te plaatsen.

Op de 12+-club zijn alle jongens en meiden uit de gemeente tussen de 12 en 16 jaar oud van harte welkom! Je mag ook altijd een vriend of vriendin meenemen.

 

Als 12+ club komen we ongeveer 1 keer in de 3 weken op vrijdagavond bij elkaar in “de Bron”. Even voor half acht beginnen we gezellig met een "koffie-thee-fris-leuter-inloop-klets-kwartiertje".

Daarna openen we de avond met zingen, Bijbellezen en gebed en vervolgens gaan we ons met elkaar verdiepen in een Bijbelgedeelte of een bepaald onderwerp.

De onderwerpen die aan bod komen zijn divers en actueel en de jongeren zelf mogen hierover meedenken. Tijdens de inleiding en gesprekken komen onze meningen en gedachten aan bod maar we willen ook juist op zoek gaan in de Bijbel, om samen te ontdekken wat de Heere ons erover vertelt, welke weg Hij wijst en wat dat voor ons betekent.

Na een pauze (uiteraard met iets te drinken en iets lekkers te eten en waarin genoeg tijd is om bij te praten met elkaar) doen we vaak nog een spel, quiz of iets anders ontspannends. Aan het eind van de avond zingen we nog wat en eindigen we met gebed. Rond 21.30 uur zijn de avonden weer afgelopen.

Hartelijke groeten,

Adriana

André van den Berg, tel. 030 6340055         Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Voor alle data geldt : Deo Volente