Home  »  Gemeenteleven  »  Jeugd Club 12+
Club 12+

Beste jongeren en ouders

De vorige keer stond er maar een kort berichtje in het kerkblad.. nu hopen we u / je wat langer te laten lezen over onze “ laatste gewone “ vereniging’s avond van het seizoen 2017/2018.

Met “ laatste & gewone “ bedoelen we de avonden in het noodgebouw, letterlijk en figuurlijk!

We hopen dat we het komende jaar gebruik kunnen maken van de nieuwe locatie.

Iets waar we als leden én leiding naar uitzien is het afsluitende kamp, 2 t/m 4 mei in Nunspeet.

De laatste avond hebben we met elkaar ideeën, en activiteiten die we gaan ondernemen besproken. Gelukkig zijn we het over het meeste met elkaar eens! Verdere info voor ouders ( via mail ) en voor jullie als jongeren ( app ) volgen nog.

De inleiding afgelopen vrijdag was wat anders dan gewoonlijk. Er werd meer interactie van jullie als jongeren gevraagd dan gewoon. Wennen, voor jullie als ook voor mij…. Met elkaar hebben we de Bijbel doorzocht over het onderwerp vluchteling/ vervolgde Christenen.

Meer dan 60 miljoen mensen zijn op dit moment op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. Grote groepen mensen trekken door de wereld op zoek naar een veiliger plek om te leven.

Onze deuren gaat dit niet voorbij, we worden met deze mensen geconfronteerd niet alleen via de media maar ook in ons eigen dorp.

Wat zijn we dan bevoorrecht dat we in een land mogen wonen waar geloof vooralsnog niet samen gaat met vervolging. Wij mogen nog in alle rust samen komen in de kerk, thuis de Bijbel lezen zonder bang te hoeven zijn om te worden opgepakt. Een voorrecht, waarvoor we God iedere dag mogen en kunnen danken. Als we in de Bijbel lezen, zeker het Nieuwe testament dan komen we er meer en meer achter dat deze is geschreven dóór vervolgde Christenen vóór vervolgde Christenen.

( gedeeltes die we gelezen hebben zijn o.a Exodus 2: 11, 12, 15. Ruth 1: 1,2. 1 Samuël 22: 1,2. Handelingen 8: 1. Ps 98:9. Amos 5: 10 – 15 . Matth 5: 6,7.)

De Heere Jezus laat in Mattheüs 25: 34 -36 zien dat Hij de manier waarop mensen zorgen voor vluchtelingen / vervolgde serieus neemt. O.a. Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.

Met deze inleiding hopen we dat uw, jouw en ons hart gewillig wordt gemaakt om een deel te geven, te investeren in onze medemens. We zijn niet zomaar op deze plaats geboren in Houten en omgeving. God heeft daar een idee, een bedoeling mee!! Laten we dan niet zomaar een vreemdeling/ vluchteling voorbij lopen. Probeer indien mogelijk eens een gesprek aan te gaan.

Na de inleiding was het tijd voor ontspanning d.m.v. een kranten kwis. Af en toe was het behoorlijk zoeken naar het juiste antwoord, en konden jullie je energie lekker kwijt…alhoewel.. paaseitjes etc. zorgden voor nog meer enthousiasme onder jullie.

Probeer deze energie en het enthousiasme vast te houden, jullie zullen het nodig hebben komende tijd!

Hartelijke groet,

André v/d Berg & Adriana de Jong.