Home  »  Gemeenteleven  »  Jeugdvereniging 16+
Jeugdvereniging 16+

Welkom bij de 16+jeugdvereniging van de HHK te Houten.

Vrijdag 15 februari hebben wij met elkaar nagedacht over Mattheüs 5:13-16. In dit gedeelte staat 'Gij zijt het zout der aarde' en 'Gij zijt het licht der wereld'. Zout wordt gebruikt om het eten smaak te geven en om eten te beschermen tegen bederf. Zo worden ook wij opgeroepen om in deze wereld te zijn, om het leven van onze medemensen tegen het bederf (verderf, eeuwige verwoesting) te beschermen. Licht wordt gebruikt om in het donker te kunnen zien (voor onzelf) maar ook om in het donker te worden gezien (door anderen).

Heel nadrukkelijk komt in dit gedeelte naar voren dat wij worden opgeroepen om er voor anderen te zijn, je zou kunnen zeggen de mensen om ons heen hebben ons nodig. Ik hoorde laatst een mooie uitspraak; wij moeten een Bijbel zijn voor de mensen die geen Bijbel hebben.  Je voelt wel wat een grote verantwoording wij dan hebben in ons leven. In vers 16 staat nog 'laat uw licht alzo (zoals een kaars op een kandelaar licht verspreidt) schijnen'. Dit staat in een gebiedende wijs, het is dus een bevel met uitroepteken zouden wij zeggen. Het is geen advies maar een bevel.

Hoe donker of onoverzichtelijk kan het zijn in je eigen leven, laat staan dat je een licht kunt zijn voor anderen. Je voelt wel dat wij helemaal geen licht kunnen zijn voor anderen, en het zo gemakkelijk ook niet eens willen zijn. De Heere Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 8:12 'Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben.

Het is de Heilige Geest die ons dat Licht kan geven, Licht om te zien hoe duister wij in onszelf zijn (zelfs dat er geen licht in ons is, en in het donker is er geen leven mogelijk....). De Heilige Geest kan ons ook dat Licht geven om iets te zien van wie God (Hét Licht) is, Hij zo volkomen helder waar geen plaats is voor duisternis (wij in een leven zonder Hét Licht). Hoe waar is de Bijbel als er staat dat wij de duisternis liever hebben dan het licht?

Bid elke dag om een Licht te mogen zijn (als zout en als licht) niet alleen voor anderen maar zoals in vers 16 staat, op dat de ander uw Vader die in de hemel is zullen verheerlijken. Dat is het uiteindelijke doel van ons leven, God verheerlijken en dat door ons ook anderen God zullen gaan verheerlijken.

Want zonder Hem (Hét Licht) is er geen leven mogelijk! (zonder Mij kunt gij niets doen).

Na de pauze was er nog een praktisch rollenspel, over dit onderwerp. Ook dachten we na over vrijheid van meningsuiting en hoe veel vrijheid hebben wij hier eigenlijk in? Onze vrijheid wordt beperkt/bepaald door de democratische meerderheid, vrijheid is zo kwetsbaar. Hoe gezegend zijn wij dan nog met de vrijheid die er nog is en wat doen wij daar mee.

 

De volgende keer staat gepland op zaterdag 16 maart wij willen dan met elkaar gaan eten. 29 maart en 12 april staan ook nog op het programma.

Met hartelijke groet,

W. van Roekel en E.J. van Ettekoven

Voor alle data geldt: Deo Volente