Home  »  Gemeenteleven  »  Jeugdvereniging 16+
Jeugdvereniging 16+

Welkom bij de 16+jeugdvereniging van de HHK te Houten.

Vrijdag 23 maart hadden we een verenigingsavond in de kantine van Kemp Schalkwijk, hier dachten we na over Pasen. We keken vooral naar de plaats die Het Offer en De Opstanding van Christus heeft in de belijdenisgeschriften, de catechismus, de Dortse leerregels en de ziekentroost. Het is opvallend dat Paulus in zijn brieven op verschillende manieren naar het Paasevangelie verwijst. Vooral de overwinning van de dood en de kracht van Het Offer worden in de brieven van Paulus genoemd. Ook in de genoemde geschriften komt juist dit sterk naar voren en vormt dit juist Het Fundament van ons Christelijk geloof, meer dan bijvoorbeeld het Kerstevangelie. Direct komt dan de vraag tot ons, hoeveel waarde heeft Dit Fundament voor ons? Is het een wonder voor jou dat God ín Christus de wereld met Zichzelf was verzoenende? Dat God dit deed uit Liefde... niet lang geleden werd er in een preek nog aangehaald wat nu de oorzaak van Deze Liefde is, namelijk Liefde! De Paasdagen liggen al weer achter ons maar 'kijk'nog eens terug en overdenk wat er allemaal is gezegd over Deze Zaligmaker. Dat Hij toch Het Fundament van jouw leven zal moeten zijn, anders leef je zonder hoop in deze wereld. Hij heeft het volkomen Volbracht, Jesaja zegt: 'De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, door Zijn striemen hebben wij genezing ontvangen'. Als het je niets zegt of als je niet weet hoe je kunt delen in Zijn Volbrachte werk, bid dan de Heilige Geest om Zijn Licht en kracht en geloof. Stel jezelf eerlijk de vraag; wat is nu werkelijk het fundament in jouw leven? Als je dit niet weet, rust dan niet voordat het het mag weten dat Christus het Rustpunt van je leven, je sterven en na dit leven is! Google de hele tekst van onderstaand couplet maar eens.

Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw Liefd’ ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
‘t angstig doodszweet van mij leekt,
dat Uw Bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

De volgende en laatse avond van dit seizoen alweer is vrijdag 6 april, iedereen welkom!

Met vriendelijke groet,

W. van Roekel en E.J. van Ettekoven


Voor alle data geldt: Deo Volente