Home  »  Gemeenteleven  »  Vrouwenvereniging "Ruth"
Vrouwenvereniging "Ruth"

D.V. Dond. 21 febr. Is bijbelstudie 8 aan de beurt. In Jer. 31 gaat het over een nieuw verbond dat de HEERE met het volk Israël in ballingschap sluit, ondanks hun ontrouw blijft Hij getrouw.

De volgende vergadering is dv. 7 maart. In Jeremia 35 staat de gehoorzaamheid van de Rechabieten centraal. De HEERE stelt hen als voorbeeld aan het volk van Juda, dat steeds afwijkt van Zijn wegen en andere goden navolgt.

Na de pauze verzorgt een van de dames een vrijwillige bijdrage

 

 

Namens het bestuur een hartelijke groet,

Ria van Vulpen-Nobel.