Home  »  Gemeenteleven  »  Vrouwenvereniging "Ruth"
Vrouwenvereniging "Ruth"

 

DV donderdag 18 okt. Is de eerste vrouwenvereniging. Zie vorig kerkblad.

Op dv donderdag 1 nov. Is Bijbelstudie 2 aan de beurt. Hierin zien we Jeremia prediken op de straten en pleinen van Jeruzalem en ook tot ons: hoe we de Springader van het levende water verlaten hebben en ons bakken hebben uitgehouwen die geen water houden.

dv. donderdag 22 nov. Dus 3 weken later, behandelen we Bijbelstudie 3, hierin zien we dat Jeremia een indringend appél doet bij de poort van de tempel, om niet op valse woorden te vertrouwen, maar indien het volk recht spreekt en de wees en weduwe niet zal verdrukken…., zal de HEERE hen in dat land en die plaats die Hij aan hun vaderen gegeven heeft, doen wonen, van eeuw tot eeuw. Maar het volk bekeert zich niet van hun zonden en Jeremia voorzegt de verwoesting van de tempel.

Na de pauze heeft een van de dames een vrije bijdrage.

Namens het bestuur een hartelijke groet,

Ria van Vulpen-Nobel