Home  »  Gemeenteleven  »  Vrouwenvereniging "Ruth"
Vrouwenvereniging "Ruth"

 

Inmiddels hebben we al een paar keer vergaderd en ook een paar nieuwe leden verwelkomd! Heel fijn, hartelijk welkom!

Voorlopig vergaderen we op Het Spoor 53, bij Tineke.

dv. 22 nov. Behandelen we Bijbelstudie 3, zie vorig kerkblad.

Op dv 6 dec. Is nr. 4 aan de beurt uit Jer. 13. We zien hier dat Jeremia een linnen gordel moet kopen en eerst dragen, later verbergen bij de rivier Frath. Geruime tijd later moest hij hem weer uit de rotsspleet halen, de gordel was toen verdorven en deugde nergens meer toe. Toen zei de HEERE tot hem: alzo zal Ik verderven de hovaardij van Juda en de grote hovaardij van Jeruzalem.

Zoals Jeremia de gordel om zijn lendenen droeg, dicht bij zijn nieren, zo droeg God Israël en Juda bij Zich, maar het volk wilde niet horen….

Op dv 13 dec. een week later dus, hopen we samen het kerstfeest te gedenken.

Namens het bestuur, een hartelijke groet,

 

Ria van Vulpen-Nobel.