Home  »  Gemeenteleven  »  Vrouwenvereniging "Ruth"
Vrouwenvereniging "Ruth"

In dit nieuw begonnen jaar willen we iedereen een gezegend 2018 toewensen.

Op d.v. 25 jan. is Bijbelstudie 6 aan de beurt. Hierin horen we de roep van Johannes: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. De prediking van Johannes was dat de Joodse leiders zich niet konden beroemen op hun afkomst, met Abraham als hun voorvader, maar slechts persoonlijke verootmoediging en verbrokenheid van hart, alleen voor hen is het Lam Gods in de wereld gekomen.

Na de pauze is dan de jaarvergadering.

D.v. 8 febr. hopen we Bijbelstudie 7 te behandelen. Hierin zien we hoe Johannes doopt en predikt in de Woestijn, zeggende: Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen in nabijgekomen”. Deze oproep tot bekering geldt ook ons, onze zonden belijden en de HEERE aanroepen aan de troon der genade. Ook Jezus wordt door hem gedoopt.

Na de pauze heeft een van de dames een vrije bijdrage.

Namens het bestuur een hartelijke groet,

 

Ria van Vulpen-Nobel.

 

Vrouwenvereniging ‘Ruth’ komt in de maanden oktober tot en met april gemiddeld twee keer per maand bij elkaar, op de 1e en 3e donderdagavond van de maand. In verband met schoolvakanties of speciale gebeurtenissen in de gemeente wordt hier soms van afgeweken.

Op de vereniging doen we Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. Dit seizoen willen we de uittocht van het volk Israel uit Egypte bestuderen.
 We zingen, bidden en lezen met elkaar het betreffende Bijbelgedeelte. Aansluitend lezen we een korte inleiding over het gelezen gedeelte. Daarna bespreken we een aantal vragen hierover.

Na de pauze waarin we gezellig bijpraten, kaarten sturen naar de zieken en wat huishoudelijke zaken regelen, is er een zogenaamd vrij gedeelte, wat – op geheel vrijwillige basis- ingevuld wordt door 
één van de leden. Dat kan betekenen dat er een onderwerp aan de orde komt, maar ook kan er een verhaal of een mooi gedicht worden voorgelezen. Soms wordt er een Bijbelse puzzel verzorgd.

Twee keer per seizoen is er een bijzondere avond. In december is dat de zgn. ‘Kerstavond’. We lezen dan een speciale Kerstmeditatie en de kerstliturgie van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
In februari is er de zgn. ‘open avond’, waarbij de gehele gemeente wordt uitgenodigd. Een gastspreker vertelt ons dan iets over het werk van een bepaalde stichting, NPV, Bunyanstichting etc. waarvoor we dan ook collecteren en
het vervolg van het seizoen tevens voor sparen op de vereniging middels een ‘spaarvarken’.

Enkele malen per seizoen trekken we er ook op uit: we bezoeken een regiovergadering en/of de bondsdag op de laatse donderdag in september en gaan als afsluiting van het seizoen een dagje uit.

Nieuwsgierig geworden? U/jij bent van harte welkom! Ook als u/jij eerst eens vrijblijvend wil kennis maken met de vereniging. De drempel is laag, de sfeer ontspannen!
We beginnen de avonden om 20.00 uur, in “de Bron”. Vanaf 19.45 uur is er koffie en/of thee. We sluiten de avond rond 22.00 uur.

Contactpersoon:
 Ria van Vulpen, 
tel. 030-2884074 , e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.