Home  »  Gemeenteleven  »  Zondagsschool
Zondagsschool

Beste jongens en meisjes,

Met het verschijnen van dit kerkblad, liggen de Paasdagen weer achter ons. Er is daarover ook een en ander verteld. Hoe is dan ook nodig dat wij deze zaken voor ons persoonlijk te verstaan krijgen. Dat wil en kan en zal God ook geven uit enkel genade als we in alle ootmoed en zondelast geen enkele andere verlossing meer weten te vinden en dan onze voeten te richten naar het kruis op Golgotha en het lege graf in de hof. Wat een verwondering mag dat toch geven.

Nu is echter ook het seizoen van de zondagsschool bijna afgelopen. Om reden dat het noodgebouw binnenkort weggaat en het allemaal rommelig zal worden als we voor enkele weken nog weer op een andere plek de zondagsschool houden, hebben we besloten om dit seizoen af te sluiten. Concreet betekent dit dat op DV 22 april de laatste keer zondagsschool zal zijn. Daarna willen we het seizoen gezamenlijk afsluiten op DV 29 april in de kerk met een aangepast programma.

Wij als leiding moeten daar nog een invulling aan geven, maar dan weten jullie al vast wat de bedoeling is.

Een hartelijke groet van de leiding