Home  »  Kerkbode
Kerkbode

De Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten verschijnt maandelijks. De redaktie van deze kerkbode berust bij ouderling M. Hoogendoorn.

Kopij kan (per email) worden ingeleverd bij:

  • Dhr. S.M. de Bruijn ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Een abonnement op de kerkbode kost € 10,00 per jaar (indien u hem ophaalt bij fam. W. van Roekel) of € 25,00 per jaar via de post.

U kunt dit bedrag overmaken op NL35 RABO 0118 9167 69 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Houten o.v.v.  "Kerkbode 2018

Voor verdere vragen met betrekking tot de kerkbode kunt u contact opnemen met eerdergenoemde personen.