Home  »  Kerkvoogdij
Kerkvoogdij

 

De verzorging van de stoffelijke belangen der gemeente is, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkvoogden, dat zijn taak verricht onder bijstand en toezicht van het College van Notabelen.

Het College van Notabelen wordt verkozen door de lidmaten van de gemeente. Het College van Notabelen kiest de kerkvoogden.

 

KERKVOOGDEN

Dhr. H. Breddels, secretaris

Dhr. B. Prins , penningmeester

 

NOTABELEN

Dhr. B. Kemp, voorzitter

Dhr. M. Hoogendoorn

Dhr. R.F.I. Veldman

Dhr J.C. Kemp

 

 

De taak van het College van Kerkvoogden omvat onder meer:

 

  • het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien
  • het verzorgen van huisvesting voor het houden van erediensten en andere kerkelijke activiteiten
  • het beheer van de eigendommen van de gemeente
  • het inzamelen van de gaven van de gemeente
  • het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken
  • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van notabelen
  • het personeelsbeleid.

 

 

Het College van Notabelen heeft een drievoudige taak en wel:

 

  • de verlening van bijstand op kerkvoogdelijk terrein
  • het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid
  • de verkiezing van kerkvoogden.

 

 

Zo is de rekening van ieder kalenderjaar aan de goedkeuring van de notabelen onderworpen evenals de begroting. De notabelen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. Deze verkiezing vindt plaats in de maand november cq. december van elk even kalenderjaar.

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën over of aangaande het werk van de kerkvoogdij, kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkvoogdij, dhr. B. Breddels / Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten is NL35 RABO 0118 9167 69