De beste plaats om te luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft is in Zijn huis.

Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om naar ons kerkgebouw te komen kunt u hieronder "live" meeluisteren als er een dienst gehouden wordt.