Kerkdiensten


Corona maatregelen per 01-10-2020

Beste gemeenteleden,                                              september 2020

We hebben weer een nieuw rooster opgesteld voor de komende zondagen. Ook hierin proberen we weer, zoveel als mogelijk is, een goede indeling te maken zodat u op sommige zondagen twee maal naar de kerk kunt gaan.

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende.

Het opmaken van het rooster en de indeling daarvan in de kerk is best een klus. Gebleken is dat niet iedereen zich bij afwezigheid afmeld bij koster Gijs van Leeuwen. Daarmee blijven er plekken in de kerk leeg waarvan de kosters denken dat deze nog gevuld gaan worden. Bovendien kunnen we (omdat we het niet weten)  geen andere kerkgangers uitnodigen. Wij vragen u dringend, zoveel als mogelijk is, u af te melden indien u niet komt. Dat hoeft niet als uit één gezin 1 of 2 niet komen maar wel als u alleen gaand bent of als gezin niet komt.

Zoals u wellicht gezien hebt zijn sommige plaatsen in een bank, die beschikbaar is, met tape afgeplakt. Deze plaatsen in de bank moeten vrijgelaten worden. (dat zijn met name zijbanken)

Ook is het verzoek om in een zijbank waar nodig zo dicht mogelijk tegen de kant van de kerkmuur aan te gaan zitten.

Eenpersoonshuishoudens zitten in beginsel in het middenstuk. Daar passen er drie in een bank.

Indien u in het nieuwe rooster wat mist of er is in uw ogen een vergissing gemaakt of iets onjuist: laat het weten aan Gijs van Leeuwen.

Met de huidige verdeling blijft er overigens nog wel enige ruimte over, zodat wanneer u zelf nog bezoek meeneemt, dit mogelijk is.

Afmeldingen graag voor zaterdagmiddag 17.00 uur zodat nog contact gezocht kan worden met leden die uw plaats zouden kunnen innemen. Graag indien mogelijk via email: leeuwenvg@gmail.com of via de sms/app op 0621860867. Mocht u dat lastig vinden dan kunt u (op zaterdag) ook bellen op het voornoemde nummer. Het is ook handig om zaterdagavond uw email te checken of u mogelijk, bij afmelding van anderen, twee maal naar de kerk kunt gaan.

De uitgangspunten die genoemd zijn in de brief van 27 juni 2020 blijven vooralsnog ongewijzigd.

Voor een ordelijk verloop vragen wij u dringend de aanwijzingen van de kosters op te volgen.

Dank voor uw begrip en medewerking in de afgelopen weken en maanden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Meditatie

Tekst:  Habakuk  1 : 2

HEERE, hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot U, en Gij verlost niet?

 Over aanvechting gesproken

Een Duitse generaal heeft eens gesproken van “het moment van de aanvechting”, toen het Duitse leger na de oorlogsjaren bekritiseerd werd. Is dat aanvechting?  Is er sprake van aanvechting wanneer je bekritiseerd wordt? In de Bijbel is ook sprake van “aanvechting”, maar in een heel andere betekenis. De generaal voelde een bijna onweerstaanbare drang om iets te doen wat niet passend of verkeerd was. Ja, zo wordt het begrip aanvechting ook nogal eens gebruikt, maar in de zielzorg van God wordt er iets anders mee bedoeld! In de Bijbel gaat het niet simpel om kritiek of moeilijkheden, waarbij een mens de drang gevoeld om er dwars tegenin te gaan. We lezen van aanvechting bij Habakuk in onze tekst:  “HEERE, hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot U, en Gij verlost niet?” Aanvechting is de keerzijde van het ware geloof. Hoewel het wezen van het ware geloof vertrouwt op het verlossingswerk van Christus, wordt de ware gelovige aangevochten door satanische twijfel. Aanvechting, want het kan soms lijken of God ver weg is. De twijfel kan opkomen, of God hoort en antwoordt: “HEERE, Hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet?”. Dan wordt het omkomen in de waarneming, keer op keer: “Hoe lang roep ik geweld tot U, en Gij verlost niet?”

Wat een aanvechting, wat een satanische bestrijding. Aanvechting ontstaat wanneer een ware gelovige: zich zijn of haar God anders voorstelt, dan Hij werkelijk is, of Gods leidingen in zijn of haar leven niet begrijpt. Lezer(es) vooral wanneer u uzelf tegenvalt en u zich schaamt om misstappen, dan is de aanvechting, dat God de schuld krijgt omdat Hij niet hoort, verhoort en verlost op uw tijd. Maar Gods tijd is altijd op tijd, niet zoals u of jij bepaalt. De Heere Jezus kwam op de vierde dag na het overlijden van Lazarus. Wat een aanvechting voor Martha. Ze meende wanneer de Heere eerder was gekomen, haar broer nog leefde, maar als alle hoop is vergaan, komt de Heere. Hij leert, dat Gods tijd altijd op tijd is. Als alle hoop is vergaan en u niets meer kan bekijken, dan is Gods tijd van verlossing op tijd, want dan krijgt Hij alleen alle eer. Probeert u zonder de zekerheid van het geloof te leven, of te geloven, dat zal niet gaan. De werkelijkheid van het geloof bestaat in aanvechting van duivelse listen en misleidingen voor de gelovige. Onderschat het niet. Voelt u zich machteloos tegen de geestelijke boosheden in de lucht, wordt u de strijd moe tussen zondige begeerten en reine verlangens? Wanhoop niet in aanvechting, want Gods weg is verlossen als alle hoop mij gans ontviel, en niemand zorgde voor mijn ziel. Gods tijd is op tijd, over aanvechting gesproken. Meen dus niet te kunnen bouwen op geestelijke ondervindingen, maar bouwt u op het allerheiligst geloof, want de Heere Jezus Christus is het Fundament.

Eerst graven en verdiepen tot u Hem gevonden hebt, maar dan is het ware geloof in wezen altijd opgewekt, dankt, prijst en is altijd verzekerd volgens het genadedeel. Heel duidelijk en leesbaar vinden we dat verklaart in de geschriften van Luther, Teellinck, Lodenstein, Van der Groe, Kohlbrugge. Het Bijbelse geloof zich richt op de Heere Jezus Christus. In Zijn kruis en opstanding ziet het geloof de open deuren van het heil: genade, vrede, liefde, barmhartigheid, wijsheid, etc… Wat een rijkdom, wat kan ons verder scheiden van de geloofsvereniging met Jezus Christus? Laat bergen maar vallen, laat stormwinden  loeien, want wij bouwen op het allerheiligste geloof en wij staan. In Christus staan navolgers van Jezus Christus in geloofsgehoorzaamheid soms voor een diepe afgrond, die zich op hun weg opent. Betekent dat rechtsomkeert maar? Wat een aanvechting! Moeten zij voorwaarts mars in de afgrond storten? Nee, ook dat niet, want o wonder, het ware geloof, hoe aangevochten ook, gelooft daadwerkelijk in beoefening, en vertrouwt, dat Hij die roept trouw is en trouw blijft. Daartoe gebruikt de Heere Zijn Woord en Geest. Het geloof ziet op Hem bij wie alle dingen mogelijk zijn, degenen die geloven. Is dat uw, is dat jouw ervaring? Voor de afgrond van onmogelijkheid, wanneer de hoop is vergaan en de Heere hoort niet en verlost niet. Wat een ontzettende aanvechting, maar Gods tijd is op tijd! Als alle hoop is vergaan van uw en jou gedachten en verwachtingen, dan, ja dan bevind je je opeens aan de andere zijde van de afgrond. Erover gedragen. Gods tijd is op tijd in het dodelijkst tijdsgewricht.  Dat is het wonder van het ware geloof. Over aanvechting gesproken? Ja, want de weg van de gelovige gaat over afgronden. Geen aanvechting heeft het laatste woord, want … wie door geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet! De Heere Jezus, draagt in de grootste aanvechting over alle afgronden heen! Hij geeft uitkomst aan al Zijn kinderen, want Gods tijd is op tijd

Ds.Hartevelt

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten.

Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer.
Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.Voor alle, op de website vermelde data, geldt : “Zo de HEERE wil en wij leven mogen”.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.